Κόσμημα 2 Κόσμημα 2

Από περιγραφές νοταριακών εγγράφων του 17ου αιώνα επιβεβαιώνεται η ύπαρξη ενός συρματερού κύκλου από τον οποίο κρέμεται ένα μαργαριτάρι. Σε φωτογραφίες του 19ου αιώνα παρουσιάζονται σκουλαρίκια αποτελούμενα από μεγάλους στρογγυλούς κύκλους από χρυσό σύρμα, από το οποίο κρέμεται ένα απίδι. Στις φωτογραφίες βλέπουμε δύο παραλλαγές από λάμα με καραβολάκια και φιλιγράνα.