Αλλαγές – Επιστροφές

Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη

Ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του προϊόντος.

Διαδικασία / Προϋποθεσεις:

  • Η υπαναχώρηση είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση. Αν το προϊόν έχει παραδοθεί, ο πελάτης οφείλει να το επιστρέψει στην κατάσταση ακριβώς που το παρέλαβε, με το σύνολο των εντύπων που το συνόδευαν (απόδειξη λιανικής) και τη συσκευασία του σε άριστη κατάσταση.
  • Η δήλωση υπαναχώρησης γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά. Μόλις η επιχείρηση λάβει την δήλωση υπαναχώρησης οφείλει να αποστείλει επιβεβαίωση παραλαβής στο πελάτη με έναν από τους δύο προαναφερθέντες τρόπους.
  • Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή μόνο αν ο πελάτης έχει εξοφλήσει το ποσό που επιβαρύνθηκε η επιχείρηση για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν καθώς και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
  • Σε συνέχεια της δήλωσης υπαναχώρησης και της επιστροφής του προίόντος, η επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει το τίμημα που κατέβαλε ο πελάτης μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερών από την παραλαβή των προίόντων.
  • Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον οποίο έγινε η αρχική είσπραξη.
  • Στην περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφουν ελλιπή ή κατεστραμμένα, η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβεί σε μονομερή σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής προς τον πελάτη.